valtozasok-a-tarsashazi-torvenyben-2021

Változások a Társasházi törvényben 2021

Ismét változott a Társasházi törvény

 

Változatlanul a társasház kezelő személy, illetve gazdasági társaság és egyéni vállalkozó lakóhelye, székhelye szerinti kormányhivatal járási (kerületi) hatóságánál kötelező a bejelentkezés - kissé megváltozott adatokkal -, de onnan az adatok bekerülnek az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási rendszerbe. Innen a nyilvánosnak minősülő adatokat bárki lekérdezheti és így már nem kell kutatni, hogy egy adott közös képviselőnek hol van az elérhetősége. Tehát az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási rendszerből lehet lekérdezni, hogy valaki jogosult-e társasház kezelésre.

A részletszabályokat a 499/2017. (XII. 29.) kormányrendelet tartalmazza a benyújtandó adatokra vonatkozóan.

Az ingatlannyilvántartási hatóság kijelöléséről a 27/2012. (XII. 29) Korm. r. rendelkezik.

 

Fontos figyelembe venni, hogy ez kizárólag csak azokra a közös képviselőkre vonatkozik, akik nem rendelkeznek saját ingatlan tulajdonnal abban a társasházban, ahol közös képviselők, tehát üzletszerűen látják el ezt a tevékenységet, vagyis nem azonos az évek óta tervezett un. regisztrációs kötelezettséggel. Tehát az adott társasházban tulajdonnal rendelkező és csak ott, közös képviselői tevékenységet végző személyre ez a rendelkezés nem vonatkozik.

 

Figyelembe kell venni azonban azt is, hogy 2021. január 1-től hatályba lép a közigazgatási szabálysértések szankciójáról szóló 2017. évi CXXV. törvény, amely a kötelező regisztráció elmulasztásával kapcsolatosan is alkalmazható lesz. A törvény szankciói közé tartozik a figyelmeztetés, az óvadék nyújtása, pénzbírság és esetlegesen felfüggesztés is azok vonatkozásában, akik nem regisztrálnak az Országos Kereskedelmi Nyilvántartási rendszerbe.

 

A teljeskörű regisztrációval kapcsolatos rendelkezés tehát nem lép életbe 2021. január 1-én. Annak a hatályba lépését a közigazgatási bürokrácia csökkentéssel és egyes hatósági eljárások egyszerűsítésével összefüggő törvények módosításáról szóló 32. § (1)-(4) bekezdésben foglaltak szerint újra elhalasztották - immár harmadjára - ezúttal 2023. január 1-re.

Így nem kell felkeresni a földhivatalokat, mert ott semmilyen információval nem tudnak szolgálni! Az ezzel kapcsolatos végrehajtási rendeletre - valószínűleg 2022. év végéig - továbbra is várni kell. Magyarul: a társasház földhivatali törzslapján továbbra sem fog szerepelni az az információ: ki az adott társasház közös képviselője és mik az adatai (elérhetősége; stb.)

A jelenlegi módosítás viszont segít majd abban, hogy minden tulajdonos ingyenesen lekérdezheti a társasházában működő közös képviselő/társasházkezelő/ingatlankezelő alábbi adatait a 499/2017. (XII. 29.) korm. rendelet alapján:

 

3. § Szolgáltatási tevékenységet olyan

a) természetes személy szolgáltató végezhet, aki

aa) társasházkezelői, ingatlankezelői, ingatlanközvetítői vagy ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel (a továbbiakban: szakképesítés) rendelkezik, és

ab) olyan gazdálkodó szervezet személyesen közreműködő tagja, alkalmazottja vagy foglalkoztatottja, melynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed,

b) gazdálkodó szervezet szolgáltató végezhet,

ba) amelynek tevékenységi köre az általa nyújtani kívánt, mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti ingatlanügynöki vagy -kezelési szolgáltatásra is kiterjed, és

bb) amely legalább egy olyan személyesen közreműködő taggal, alkalmazottal vagy - egyéni vállalkozó esetén, ha a tevékenységet nem maga látja el, legalább egy olyan - foglalkoztatottal rendelkezik, aki a hatóság által vezetett, általa nyújtani kívánt szolgáltatásra vonatkozó, e rendelet szerinti nyilvántartásban szerepel.

Bár a jelenlegi módosítással nem kerül rá a társasházak törzslapjára az ott tevékenykedő társasházi tisztségviselő, azért a vállalkozásként végző egyéni vállalkozók és gazdasági társaságok országos nyilvántartásba történő feljegyzése sokban segíteni fogja a szakmai tisztesség erősítését és kizárja a „bújkálást" a tulajdonosok elől.

 

Hatóság:

Az   ingatlanvállalkozás-felügyeleti   hatóságok   kijelöléséről   szóló   217/2009.   (X.2.)   Korm. rendelet rendelkezésének megfelelően. 

Az üzletszerű társasházkezelői, és ingatlankezelői   tevékenység    tekintetében    ingatlanvállalkozás-felügyeleti    hatóságként    körzetközponti feladatokat ellátó települési önkormányzat jegyzőjét jelöli ki. A jegyző az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatósági eljárásban az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott illetékességi területen jár el. Az eljárásra egyebekben az illetékességi okokat a

közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21.§-a határozza meg.

 

A hírlevelet szerkesztette: Dr. Dékány Csaba ügyvéd

Kiadja: Vass Ferenc LÉTÉSZ elnök

made by: Mental Rocket
powered by: io panel