kik-lehetnek-tagjaink

Kik lehetnek tagjaink?

A Szövetségnek - nyitott tagság és önkéntesség elve alapján - tagja lehet bármely lakásszövetkezet, társasház, továbbá jogi személyként működő gazdasági társulás is, amelyben a lakásszövetkezetek vagyoni, vagy számszerű többséggel rendelkeznek, és amelynek közgyűlése, ill. igazgató tanácsa azt elhatározza, továbbá a nem LÉTÉSZ tag lakásszövetkezeti, ill. társasházi épületben tulajdonnal rendelkező természetes személyek (lakásonként max. 1 fő), amelyek (akik) vállalják:

  • a szövetség alapszabályát magára nézve kötelezően elismeri
  • a belépéshez szükséges közgyűlési/küldöttgyűlési határozatot benyújtja
  • megállapított tagdíjat fizeti

       BELÉPÉSI NYILATKOZAT 

       BELÉPÉSI NYILATKOZAT magánszemély

       TÁRSASHÁZI adatlap

       LAKÁSSZÖVETKEZETI adatlap

 

A tagsággal járó előnyöket, kedvezményeket és kötelezettségeket az ALAPSZABÁLY tartalmazza. (Az alapszabály szóra kattintva letölthető) 

A tagsági jogot szerzett lakásszövetkezetek, társasházak a szövetkezet elnöke vagy ügyvezető elnöke, a társasház közös képviselője vagy az intézőbizottság elnöke - esetenként a közgyűlés által megválasztott küldött  - a LÉTÉSZ közgyűlésén tagjaikat teljeskörű szavazati joggal képviselik.

made by: Mental Rocket
powered by: io panel