jogszabalyok

Jogszabályok

 

2015.évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

99/2016. (V.13) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

21/2016.(V.13) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és és építkezési követelményekről (OTÉK) {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól {link}

479/2016 (XII.18.) Kormány rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól {link}

2004.évi CXV törvény a lakásszövetkezetekről {link}

2003 évi CXXXIII törvény a társasházakról {link} 

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

12/2001. I/31.) Kormányrendelet a lakáscélú támogatásokról {link}

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. évi törvény végrehajtásáról

104/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet módosításáról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről {link}

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

7/2006 (5.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőjének meghatározása

58/2013 (2.27.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2012 (7.20.) NGM rendelet A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

179/2023. (V. 15.) Korm. rendelet  az ingatlan-nyilvántartásról szóló 2021. évi C. törvény végrehajtásáról

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzatról, a tűzvédelmi házirendről, valamint a tűzvédelmi oktatásról

676/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról

677/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

 


2022. évi Magyar Közlöny lakásszövetkezeteket és társasházakat érintő számai: 

Magyar Közlöny 2022. évi 196. szám  484/2022. (XI. 29.) Korm. rendelet

Magyar közlöny 2022. évi 146. szám 345; 346; 347./2022.(IX.9) Korm. rendelet

Magyar közlöny 2022. évi 138. szám 324/2022. (VIII. 23.) Korm. rendelet     

Magyar közlöny 2022. évi 130. szám 281/2022. (VIII. 1.) Korm. rendelet

Magyar Közöny 2022. évi 121. szám 

 

TÁJÉKOZTATÓK

A számlakibocsátók számlaadat-szolgáltatásának 2021. január 4-től hatályos szabályai

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/gyakorikerdesek-aram

https://nav.gov.hu/sajtoszoba/hirek/upo-ugyintezes-a-nav-uj-online-feluleten

https://nav.gov.hu/ado/uj-kata/-a-kisadozo-vallalkozasok-teendoi-az-uj-kata-miatt

Társasházak adózása 2023

Fővárosi Vízművek - Társasházak számlázása

 

Lakóépületek (pl. társasházak, lakásszövetkezetek) közös fogyasztására vonatkozó nyilatkozat – földgáz

https://www.mvmnext.hu/lakossagirezsi/tarsashazi-nyilatkozat

 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

https://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/tajekoztatok/tajekoztato/46

 

Budapesti Békéltető Testület

https://bekeltet.bkik.hu/hirek/2024-januar-1-jetol-valtozik-fogyasztovedelmi-torveny

 

 


 

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel