lakasszovetkezeti-vezetok-figyelem

LAKÁSSZÖVETKEZETI VEZETŐK FIGYELEM!

 

Tisztelt Lakásszövetkezeti Tagunk!

Felhívjuk a figyelmüket a következő fontos információra:

 

Az elmúlt napokban átvizsgálva tagjaink bejelentett adatait (képviselő(k), Felügyelőbizottság tagjai), több esetben észleltük a Cégbírósági adatokkal való egyeztetés után, hogy bizonyos tisztségviselők (igazgatóság elnöke, tagja, FB tagok) mandátuma lejárt, sokszor hónapokkal ezelőtt.

Ezt észlelve sorra hívtuk fel az érintett Lakásszövetkezeteket és felvilágosítást kértünk arra vonatkozóan, hogy megtörtént-e az új tisztségviselő(k) megválasztása és a változás bejelentése a Cégbíróságon.  A legtöbb esetben azt a választ kaptuk, hogy megtörtént az új tisztségviselő megválasztása, de azt nem jelentették be a Cégbíróságon, annak ellenére, hogy a jogszabály szerint minden változást 30 napon belül be kell jelenteni.

A fentiek miatt nyomatékosan felhívjuk a figyelmüket a következőkre:

A NAV folyamatosan figyelemmel kíséri, mikor jár le a cégek – így a lakásszövetkezetek – cégbíróságon bejegyzett tisztségviselőinek (igazgatóság tagja, ügyvezető elnök, Felügyelőbizottság tagja, felügyelő biztos) a mandátuma. Az észlelést követően az adóhatóság felfüggeszti az érintett adószámát és erről hirdetményi úton értesíti a céget (lakásszövetkezetet).

Miután az adóhatóság az adószám felfüggesztéséről hozott határozatát és a törvényes rend helyreállítására vonatkozó felhívását hirdetményi úton kézbesíti a cégnek (valamelyik NAV épületben a hirdetőtáblájára kifüggeszti 30 napra), ezért nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy az érintett cég időben tudomást szerezzen arról.

Amennyiben a felfüggesztéstől számított 30 napon belül a cég nem állítja helyre a törvényes rendet, úgy ügyészségi megkeresésre a Cégbíróság elindítja a kényszertörlési eljárást, melyben először felhívja a céget arra, hogy 30 napon belül, amennyiben ezt nem teszi meg a Lakásszövetkezet, sor kerülhet törvényességi eljárás keretében kényszertörlési eljárás elindítására, mely akár az adott Lakásszövetkezet jogutód nélküli megszűnéséhez, kényszertörléséhez vezetett.

Fentiek alapján felhívjuk szíves figyelmüket arra – amennyiben Önök is érintettek ez ügyben -, hogy haladéktalanul indítsák meg a változásbejegyzési eljárást a Cégbíróságon. Amennyiben kérik, szívesen adunk jogi segítséget ez ügyben.

 

A változásokról kérjük az alábbi adatlapokon tájékoztassanak bennünket:

      

 LAKÁSSZÖVETKEZETI adatlap

 

 

LÉTÉSZ

Jogi iroda

 

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel