letesz
jogszabalyok

Jogszabályok

479/2016. (XII.28.) kormány rendelet

499/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyonértékelő
és közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és
a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól

2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásról

104/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet módosításáról

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. évi törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről  

7/2006 (5.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőjének meghatározása

58/2013 (2.27.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2012 (7.20.) NGM rendelet A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel