letesz
jogszabalyok

Jogszabályok

2015.évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

99/2016. (V.13) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

21/2016.(V.13) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásánek szakmai szabályairól {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és és építkezési követelményekről (OTÉK) {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól

479/2016. (XII.28.) kormány rendelet

2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekről

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházakról

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásról

104/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet módosításáról

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. évi törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

7/2006 (5.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőjének meghatározása

58/2013 (2.27.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2012 (7.20.) NGM rendelet A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel