letesz
jogszabalyok

Jogszabályok

7/2019. (VI. 25.) PM rendelet a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről {link} hatályos: 2020. 01. 01- 2021. 01. 01-ig. 

2015.évi CCXI. törvény a kéményseprő-ipari tevékenységről {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

99/2016. (V.13) Korm. rendelet a kéményseprő-ipari tevékenységről szóló törvény végrehajtásáról {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

21/2016.(V.13) BM rendelet a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet: Az országos településrendezési és és építkezési követelményekről (OTÉK) {link} - hatályos: 2018. január 01-től.

21/2016. (VI. 9.) BM rendelet a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól {link}

479/2016 (XII.18.) Kormány rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól {link}

2004.évi CXV törvény a lakásszövetkezetekről {link}

2003 évi CXXXIII törvény a társasházakról {link} 

2014. évi XI. törvény a rezsicsökkentéssel és a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról

12/2001. I/31.) Kormányrendelet a lakáscélú támogatásokról {link}

157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. évi törvény végrehajtásáról

104/2011. (VI.29.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII.15.) Korm. rendelet módosításáról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről {link}

176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról

7/2006 (5.24) TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőjének meghatározása

58/2013 (2.27.) A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011 évi CCIX. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2012 (7.20.) NGM rendelet A gáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések műszaki-biztonsági felülvizsgálatáról

 

TÁJÉKOZTATÓK

A számlaadat-szolgáltatás 2020. július 1-jétől alkalmazandó szabályai kibocsátói oldalon

Társasházak adózása 2020

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel