letesz
indulhatnak-a-kozgyulesek

INDULHATNAK A KÖZGYŰLÉSEK!

Változtak a lakásszövetkezetekre és társasházakra vonatkozó szabályok

A KÖZGYŰLÉSEK MEGTARTHATÓAK!

A Magyar Közlöny  99-es számában 2021. május 31-én megjelent a 289/2021. (V. 31.) Korm. rendelet , mely "A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet módosításáról” szól. (a rendelet számára kattintva elérhető)

A jogi személyekre, így a lakás-, üdülő- és nyugdíja szövetkezetekre – többek között - az alábbiak vonatkoznak:

"1. § A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI.16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 3–6. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A jogi személy döntéshozó szervének ülése – ideértve küldöttgyűlést és a részközgyűlést is – megtartható a tagok személyes részvétele mellett."

A társasházakra az alábbi paragrafusok vonatkoznak: 

Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. §

(1) A társasház közgyűlést tarthat.


(2) Ha az éves elszámolásról és a következő évi költségvetésről való döntés vagy más kötelező döntés határideje
a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, és ezekben az ügyekben
a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés, akkor e tárgykörökben
2021. október 15. napjáig kell a közgyűlésnek döntenie.”

14. § 
 
(1) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt 2021. július 1. napján vagy azt megelőzően járt le, a közös képviselő (intézőbizottság) az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig, de legkésőbb 2021. október 15. napjáig köteles a feladatait - változatlan díjazás mellett - ellátni.

(2) Ha a közös képviselő (intézőbizottság) megbízatása a veszélyhelyzet ideje alatt az (1) bekezdésben foglaltakon kívüli okból szűnt meg, vagy a közös képviselő (intézőbizottság) a veszélyhelyzet folytán nem volt képes ellátni a feladatait, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat a számvizsgáló bizottság látja el. Számvizsgáló bizottság hiányában, vagy ha a veszélyhelyzet folytán a számvizsgáló bizottság sem volt képes eljárni, az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig a feladatokat bármely tulajdonostárs elláthatja.
 
(3) A veszélyhelyzet ideje alatt 2021. június 1-ig irányadó szabályok szerint csökkent létszámmal eljáró intézőbizottság az új közös képviselő (intézőbizottság) megválasztásáig látja el a feladatait.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerinti esetben az új közös képviselőt (intézőbizottságot) 2021. október 15-ig kell megválasztani, feltéve, hogy erről a veszélyhelyzet ideje alatt irányadó szabályok alkalmazásával nem született döntés."
 

 A közlöny teljes terjedelmében ide kattintva olvasható: Magyar közlöny 2021. év 99. szám


                                                    Vass Ferenc

                                                                                                     Elnök

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel