letesz
ellenorzesi-szolgaltatas

Ellenőrzési szolgáltatás

 

ELLENŐRZÉSI SZOLGÁLTATÁSUNK ŐSZI AKCIÓJA

 

Ellenőrzési szolgáltatásunkra rendkívüli díjkedvezményes akciót hirdetünk

 

2021. augusztus 23-tól 2021. november 30–ig a kedvezmény:  

  

Ellenőrzés napidíja tagjaink részére:

 

Eredeti ár  

Kedvezmény 15%              

Új   kedvezményes

28 000 Ft/revizori nap     

4 200 Ft/revizori nap

23 800Ft/revizori nap

 

Az akció a H/37/2021. sz. hírlevél-ben kiküldésre került, az adatlap innen letölthető. 


 

Szövetségünk rendkívül kedvezményes díj ellenében biztosít a lakásszövetkezetek és társasházak vezetői és kezelői részére magas színvonalú, revizori és könyvvizsgálói szolgáltatást.

 

Fontosnak tartjuk, hogy az épületkezelők rendszeresen (legalább 2 évenként) ellenőriztessék a lakásszövetkezet vagy társasház:

  • törvényes működésének rendjét (a működés megfelel-e a lakásszövetkezeti vagy társasházi törvényben, valamint alapszabályban és SZMSZ-ben foglalt  szabályoknak)
  • a tisztségviselők személyi változásainak, vagy a működéssel összefüggő tevékenység - módosulással kapcsolatos - cégbírósági bejegyzések meglétét, szükség esetén aktualizálását.
  • felhívjuk a figyelmet, hogy kiemelten fontos és szükséges, teljeskörű ellenőrzés megtartása, a lakásszövetkezet vagy társasház testületeinek újraválasztása vagy új összetételű testületek megválasztása esetén.
  • működés feltételeit biztosító  szabályzatokkal történő rendelkezést, azok alkalmazását, betartását
  • a gazdálkodás alapját meghatározó számviteli törvény előírásait  479/2016 (XII. 18.) kormányrendelet szerinti alkalmazását.

A revizori ellenőrzés célja, hogy a lakásszövetkezet vagy társasház működése során felmerült kezelési, pénzügyi - számviteli hiányosságokat, szabálytalanságokat feltárja, azok megszüntetésére korrekciójára javaslatot tegyen.

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a revizorok munkáinak irányultsága, a lakásszövetkezet és társasház működésének belső ellenőrzési feladatait is tartalmazza.

Belső ellenőr alkalmazására vagy nincs anyagi lehetőség, vagy a gazdálkodó egység mérete és a feladat nagysága nem igényli.

Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a felügyelőbizottsági vagy intézőbizottsági tagok által végzett ellenőrzések - ahol ez megfelelő szakmai képesítéssel rendelkező személyek által történik és rendszeresen folyik - nem elégségesek, és nem minden esetben töltik be a jogszabályok által megkövetelt ellenőrzés követelményeit.

Revizori vizsgálatok alapján feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetése a szövetkezetek és társasházak kezelőit és a lakóközösséget mentesítheti, ha a kiszabható bírságok és a személyi felelősségi konzekvenciák alól. 

Az ellenőrzés elmulasztása nem jelent megtakarítást!

 

Az ellenőrzés és a szakértői vizsgálat megrendelő lapját kérje kollegáinktól az info@letesz.hu e-mail címen, vagy töltse le innen. 

A kitöltött adatlapot kérjük a fenti (info@letesz.hu) e-mail címre visszaküldeni. 

 

made by: Mental Rocket
powered by: io panel